Nesling doekgarantie
 

Als, door direct gevolg van blootstelling aan Ultra Violette straling, de stof van het product breekt, scheurt of uiteen splijt binnen 5 jaar na aankoopdatum, zal Nesling, naar haar kunnen, de stof kosteloos vervangen (maar overige componenten van het product niet), of de kosten vergoeden voor een dergelijke vervanging.
Indien na controle door Nesling blijkt dat de schade is ontstaan door ondeugdelijk gebruik, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de garantie.

De consument heeft recht op vervanging of vergoeding wegens een grootschalig gebrek en een compensatie voor enige andere schade of verlies welke redelijkerwijze voorzienbaar is.

De consument heeft tevens recht op de reparatie of vervanging van de producten wanneer deze van onvoldoende kwaliteit zijn en het gebrek geen grootschalige schade ten gevolg heeft.

De consument dient een betaalbewijs te overhandigen bij het claimen van een schadevergoeding. Nesling heeft het recht het product terug te vragen. De consument draagt de kosten voor het claimen van de garantie. Indien het product retour gestuurd dient te worden naar Nesling dan draagt de consument de kosten voor verzending naar Nesling. Het vervangende of gerepareerde product zal beschikbaar worden gesteld op een door Nesling aangegeven adres, of zal, indien mogelijk, rechtstreeks aan het adres van de consument verzonden worden.

Uitsluitingen:

Deze garantie is niet van toepassing onder de volgende omstandigheden:

  • Het defect is gevolg van ondeugdelijk gebruik van het product of het gebruik van het product op een andere manier dan waar het product voor bedoeld is;

  • Het defect is geheel of gedeeltelijk toe te wijzen aan een handeling of nalatigheid van elk ander persoon dan Nesling;

  • Het product is onderwerp geweest van verkeerd gebruik, verwaarlozing, een ongeluk of wantoestanden;

  • Het product is opgebouwd, geïnstalleerd of gebruikt op een manier anders dan die Nesling aangeeft in haar instructies of waarschuwingen;

  • Het product is gebruikt voor een ander doeleinde dan huiselijk gebruik

Onder de garantie valt niet:

  • Het vervagen van de kleur van het product (ook als dat komt door blootstelling aan Ultra Violette straling) of degradatie in de chemische samenstelling van de stof door blootstelling aan Ultra Violette straling;

  • Enige schade aan het product als gevolg van blootstelling van het product aan chemicaliën (inclusief chloor), het plaatsen van het product in nabijheid van open vuur (inclusief vuur afkomstig van een barbecue) of enig andere hittebron door de mens gemaakt, het overmatig aanspannen van het product.